Header image  

BandinresortChiangrai

ไร่ชาอู่หลง 101

line decor
Home
บ้านพัก อบอุ่น ในวันหยู่ดสบายๆ  
line decor
   
 

ดอยแม่สลอง ไร่ชา 101 ดอยตุง

 

ดอกนางพยาเสือโคร่ง

พระบรมธาตุเจดีย์ สันติคีรี


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น 
     
 

วิวจากยอดดอยแม่สลอง

       
 
 

สินค้ายอดฮิตของ ร้านบริเวณดอยแม่สลอง  ชา ,ถั่ว  และของฝากต่างๆ

       
             
 

สวนแม่ฟ้าหลวง สวนแม่ฟ้าหลวงเป็นสวนใน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แต่ปัจจุบันนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้เข้าชม

       
 

พระราชนิเวศน์ พระตำหนักดอยตุง

       
 
  Home