ครบ เมนู หลากหลาย อาหารเหนือ พี้นเมือง มีทุกเมนูตามสั่ง ให้ท่านอิ่มแอมใจ
     
น้ำพริกอ่อง
Price: $0.00
  รถด่วน
Price: $0.00
  ลาบคั่ว หมู,เนี้อ,ไก่
Price: $0.00
  ลาบดิบ หมู,เนื้อ,ไก่
Price: $0.00
 
     
แกงฮ้งเล
Price: $0.00
  แกงอ่อม
Price: $0.00
  แอ็บจี้น
Price: $0.00
  ใส้อั่ว
Price: $0.00