ปฎิทินกิจกรรม เชียงราย โดย เชียงรายโฟกัส <---คลิกที่นี่
 
ปฏิทินท่องเที่ยวเชียงราย ทั้ง 12 เดือน (มกราคม - ธันวาคม)
เดือน
วันที่
เทศกาล / ประเพณี
มกราคม
ปลายเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน
วันเสาร์ ที่ 27 มกราคม
กลางเดือนมกราคม
วันที่ 23 - 25 มกราคม
ต้นเดือนมกราคม
ปลายเดือนธันวาคม - ต้นเดือนมกราคม
ช่วงเดือนมกราคม
ช่วงเดือนมกราคม
ปลายเดือนมกราคม - ต้นเดือนกุมภาพันธ์
วันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์
 เทศกาลโล้ชิงช้าของชาวอาข่า
 การแสดงแสงเสียงขนาดเล็ก “อาข่าคนภูเขา”
 ชิมอาหารจีนยูนนาน ชมซากุระบานดอยผาตั้ง
 วันศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 งานประเพณีลานสาวกอด บ้านแสนเจริญ
 เทศกาลชิมชา กาแฟ วาวี (อันซีนดอยช้าง)
 งานสืบสานประเพณีสี่เผ่าชาวดอย
 งานมหกรรมอาหารเชียงราย (ชมรมภัตตาคารอาหาร)
 งานไหว้สาพญาเม็งราย
 งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช+งานกาชาด จ.เชียงราย
กุมภาพันธ์
วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์
14 กุมภาพันธ์
ปลายเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ (ช่วงตรุษจีน)
วันที่ 16 กุมภาพันธ์
วันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์
วันที่ 27 กุมภาพันธ์
 การแสดงแสงเสียงขนาดเล็ก “อาข่าคนภูเขา”
 งานมหัศจรรย์แห่งขุนเขาและเผ่าพันธุ์ตำบลแม่ยาว(งานจาวดอยสัมพันธ์)
 เทศกาลกินวอ (ปีใหม่ลาหู่)
 ประเพณีฮ้องขวัญนก สืบชะตาทะเลสาบเชียงแสน
 งานดอกเสี้ยวบาน ณ ภูชี้ฟ้า
 งานวันเทอดไท้องค์ราชันย์
มีนาคม
วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม
วันขึ้น 14-15 ค่ำ เดือนหกเหนือหรือ เดือนสี่ไทย
วันที่ 13 มีนาคม
 การแสดงแสงเสียงขนาดเล็ก “อาข่าคนภูเขา”
 ประเพณีขึ้นพระธาตุดอยตุง
 งานวันช้างไทยบ้านรวมมิตร
เมษายน
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน
เมษายน(หลังสงกรานต์) - เดือนพฤษภาคม
วันที่ 12 - 15 เมษายน
วันที่ 13 - 15 เมษายน
วันที่ 13 - 15 เมษายน
ช่วงเดือนเมษายน
 การแสดงแสงเสียงขนาดเล็ก “อาข่าคนภูเขา”
 ประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึกที่เชียงของ
 งานประเพณีมหาสงกรานต์ อำเภอเมืองเชียงราย
 งานประเพณีสงกรานต์ อำเภอแม่สาย
 งานประเพณีสงกรานต์และแข่งเรือเมืองเชียงแสน
 งานอนุรักษ์มรดกไทยล้านนา
พฤษภาคม
กลางเดือนพฤษภาคม
กลางเดือนพฤษภาคม
 งานวันลิ้นจี่และของดีจังหวัดเชียงราย
 งานวันสับปะรดนางแล
มิถุนายน
เดือน 8 เหนือ แรม 8 ค่ำ (วันอัฐมีบูชา)
 ประเพณีสรงน้ำถ้ำพระ
กรกฏาคม
 
 
สิงหาคม
ช่วงเดือนสิงหาคม
 งานกระท้อน-ลำไย ตำบลห้วยสัก
กันยายน
 
 
ตุลาคม
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11
 ประเพณีทานต้นเกี๊ยะหลวง
พฤศจิกายน
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (ช่วงลอยกระทง)
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (ช่วงลอยกระทง)
เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม
ช่วงเดือนพฤศจิกายน
งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง และงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี
งานประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง อำเภอเชียงแสน
งานทานตะวันบานที่เวียงเชียงรุ้ง
 เทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยหัวแม่คำ
ธันวาคม
ปลายเดือนธันวาคม - ต้นเดือนมกราคม
ปลายเดือนธันวาคม - ต้นเดือนมกราคม
ช่วงเดือนธันวาคม
เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม
มหัศจรรย์ชา ซากุระบาน อาหารชนเผ่า ดอยแม่สลอง
เทศกาลอาหาร (เทศบาล)

รถ VIP บริการนำเที่ยว

   
 
     
   

สำรองรถนำเที่ยว
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-287-5314

       
Home